fbpx

Invisalign

Vi erbjuder behandling med den nästan osynliga tandställningen Invisalign

Invisalign med dess skenor reglerar tänder med hjälp av flera avtagbara osynliga plastskenor. Skenorna är skräddarsydda och byts regelbundet, ungefär varannan vecka. Tänderna flyttas successivt till den planerade positionen.

Mer än tre miljoner människor har behandlats med Invisalign världen över för att korrigera olika typer av bettfel. I första hand bedömer vi möjligheten till behandling – för stora och avvikande felställningar kan vara svårt att korrigera men vi ger dig svar direkt vid det första besöket.

Om Invisalign bedöms vara en möjlig och lämplig behandlingsmetod för dig skickas avtryck på dina tänder för planering och upprättande av en individuell behandlingsplan. Med hjälp av en 3D-planering kommer du att få se ett förväntat och uppskattat slutresultat, redan innan behandlingen påbörjas.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar.