fbpx

Snarkskena

En snarkskena, även kallad apnéskena, kan hjälpa dig att snarka mindre. Vi kan hjälpa dig med att prova ut en individuellt framställd snarkskena

Snarkskenan kan hindra eller lindra snarkning då den dels vidgar dina andningsvägar och hindrar din tunga från att falla bakåt. En bra och effektiv snarkskena ska alltid framställas av tandläkare då de som köps på Apoteket och internet bland annat kan påverka ditt bett och bettläge felaktigt vilket kan leda till allvarliga komplikationer.

Snarkning orsakar ofta problem för omgivningen då den kan störa partnern såväl den som snarkar. När man sover slappnar musklerna i svalgvävnaden av och kan då få svalget att falla ihop. Svalgvävnaden är den mjuka strukturen i svalget som saknar brosk. Snarkljudet, snarkningarna, uppstår då det vid inandning skapas ett undertryck i luftvägarna och passagen blir trängre och ökar luftflödet och vibrationerna i svalgets rörliga delar. Ljudet kan nå så pass höga decibelvärden och kan då jämföras med ljudet från t.ex. en motorcykel.

Snarkskenan kan ibland utföras inom sjukvårdstaxa, då betalar du endast sjukvårdsavgift varje besök och själva skenan betalas av Landstinget i Uppsala Län efter förhandsprövning. Efter utredning hos en specialistläkare på en Öron-Näsa- Hals-klinik kan de rekommendera snarkskena och ställer då ut en remiss för detta som du då tar med till oss för utredning inför behandling med snarkskena.

Hur fungerar en snarkskena?

Snarkskenan utformas och framställs i ett speciellt läge för att minska snarkningar

Framställningen sker genom att avtryck i silikon tas på både över- och underkäken och ett speciellt bettläge registreras. Därefter provas skenan, det görs vissa justeringar och du får den utlämnad med instruktioner.

Själva utformningen av skenan är sådan att den flyttar fram, eller rättare sagt får dina tänder att passa i ett framskjutet läge som därmed hindrar tungan att falla bakåt, sträcker ut svalgets mjuka delar och vidgar luftvägarna och ger som resultat ett ökat luftflöde och mindre snarkningar. På så sätt skapas goda förutsättningar för att lindra besvären eller att minska dem.

Det är vanlig att snarkskenan ger upphov till att det spänner något på tänderna i början. Efter ett par nätter börjar man vänja sig vid skenan. Vissa upplever att de får mer saliv i början men det går vanligen över efter en tid och blir normalt igen.

Andra sätt att behandla snarkningar

Utöver behandling med en snarkskena finns det andra alternativ som kan vara aktuella i kombination med en snarkskena.

Behandlingsmetoder

  • Minska kroppsvikten
  • Sova på rygg
  • Ändra vissa mediciner
  • Kirurgisk behandling kan förbättra näsandning.
  • Kirurgisk behandling för att minska mjukvävnad i svalget
  • Snarkskena för att föra fram underkäken

Kontakta oss

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar.